M-PESA

TiGoPesa

Dial *150*01# (Tigo Pesa Menu)

  • Select 4 - Pay Bills
  • Select 3 - Enter Business Number
  • Enter Business Number - (Enter Air Tanzania business number which is 787878)
  • Enter Reference Number - (Enter your reference number eg: KFJ12…)
  • Enter Amount – (Enter exact ticket amount)
  • Enter PIN and confirm